Nagrade

Novčane nagrade za svaki Fudbalica CUBE turnir

Fudbalica CUBE

Vredne nagrade za učesnike Fudbalica CUBE turnira. Novčani nagradni fond se forimra za svaki turnir posebno.

 

………